Projekat za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022, 50:40:10

Aktuelni konkursi u AP Vojvodini

IPARD Javni poziv za subvencionisane traktore, 17.2.2022. do 22.04.2022.

Registracija objekata za držanje, uzgoj i promet životinja

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi