Knjigovodstvene usluge

 • 1.1. Privredno društvo koje je u sistemu PDV-a od 95 EUR
 • 1.2. Privredno društvo koje nije u sistemu PDV-a od 70 EUR
 • 1.3. Preduzetnik koji je u sistemu PDV-a od 90 EUR
 • 1.4. Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a od 60 EUR
 • 1.5. STR, zanatske i ugostiteljske radnje od 80 EUR
 • 1.6. Paušalno oporezovani preduzetnik 30 EUR
 • 1.7. Privredno društvo u mirovanju 30 EUR
 • 1.8. Preduzetnik u mirovanju 20 EUR
 • 1.9. Udruženja građana od 20 EUR

Osnovne dopunske usluge

 • 2.1. Platni promet - gotovinski i bezgotovinski 10 EUR
 • 2.2. Obračun zarade po zaposlenom 10 EUR
 • 2.3. Obračun ugovora o delu, autorskom honoraru i slično 10 EUR
 • 2.4. Kurirska služba 20 EUR

Ostale dopunske, naknadne i vanredne usluge

 • 3.1. Otvaranje računa u poslovnoj banci 20 EUR
 • 3.2. Prijava ili odjava radnika / po radniku - sa svom pratećom dokumentacijom 5 EUR
 • 3.3. Izrada vanrednog završnog računa 3/4 od 1.1

Ostalo

 • 4.1. Osnivanje privrednih društva sa pratećom dokumentacijom 50 EUR*
 • 4.2. Osnivanje radnje sa pratećom dokumentacijom 30 EUR*

U Beogradu, 01.03.2012.