Opis usluga

Izrada poslovnog plana I budžeta

Priprema, izrada i podnošenje zahteva za odobravanje projekata

Usluge finansijskog savetovanja i pomoć pri realizaciji kredita

Upravljanje sprovođenjem odobrenog projekta i realizacija projekta

Priprema, izrada i podnošenje zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Savetodavne usluge iz oblasti unapređenja poslovanja

Obuke, osposobljavanje I uvođenje u proces organske proizvodnje

Seminari I radionice u oblasti organizacije organske poljoprivrede (biljne, stočarske proizvodnje I prerade)