PIB: 107443293

Matični broj: 20803649

Šifra delatnosti: 6920

Poslovni račun: 340-0000011007005-43 ERSTE BANK

Telefoni:
+381 60 652 48 36
+381 60 652 48 37