Od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo lična karta osnivača. Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB.

Po završetku registracije, fiskalizujete fiskalnu kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu knjigovodstva - vođenja poslovnih knjiga koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika...